artykuł nr 1

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 września 2007r.

Załączniki:
--- Załączniki nr 1a i 2a do uchwały nr 55/X/200748 KB
Uchwała Nr 55/X/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok z załącznikami (1,2,5)260 KB
--- Załącznik nr 3 do uchwały nr 55/X/200725 KB
--- Załącznik nr 3a do uchwały nr 55/X/200719 KB
--- Załącznik nr 4 do uchwały nr 55/X/200715 KB
Uchwała Nr 56/X/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego z załącznikiem73 KB
Uchwała Nr 57/X/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Rumianka i Redlanka oraz uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach: Grzegorzewice, Musuły, Kaleń, Władysławów, Osowiec31 KB
Uchwała Nr 58/X/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 3/2004 z dnia 22 stycznia 2004r dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żabia Wola46 KB
Uchwała Nr 59/X/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję 2008-201128 KB