artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2005 roku

Załączniki:
Wykaz - rok 200573 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2005