artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 31.01.2006 r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 31 stycznia 2006 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
8. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
    położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne
    (dz. nr 275/12 i 275/6)
9. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
    położonej w m.Bieniewiec gm.Żabia Wola z  przeznaczeniem pod drogi gminne
    (dz nr 225/1 i 225/2)
10. Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
     położonej w m.Bieniewiec gm.Żabia Wola z  przeznaczeniem pod drogi gminne
     (dz.nr 224/4 i 224/6)
11. Podjęcie Uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu
      miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.
12. Postęp i efekty realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata
      2004-2013 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
14. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
15. Zgłaszanie interpelacji
16. Sprawy różne i wolne wnioski
17. Zakończenie obrad


Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 31 stycznia 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 10/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy + załączniki73 KB
Uchwała Nr 9/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 8/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 7/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 6/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 5/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.26 KB
Uchwała Nr 4/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bieniewiec gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne27 KB
Uchwała Nr 3/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Bieniewiec gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.26 KB
Uchwała Nr 2/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r.w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne27 KB
--- Załączniki do uchwały nr 1/200625 KB
Uchwała Nr 1/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok + załączniki72 KB