artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 30.09.2005r

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 30 września 2005 r.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” z Funduszu Spójności”.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za I półrocze 2005 r.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
8. Podjęcie Uchwały stwierdzającej nieważność Uchwały Nr 72/2003 z 30 września 2003 w sprawie zbycia nieruchomości.
9. Zgłaszanie interpelacji.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad. 

artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 12.09.2005r

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 12 września 2005 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3.
Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Podjecie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
7. Zgłaszanie interpelacji
8. Sprawy różne i wolne wnioski
9. Zakończenie obrad.