artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 16.08.2004r.

Sesja Rady Gminy w Żabiej Woli zwołana w trybie zwyczajnym, odbyła się, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 16 sierpnia 2004r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów we wsi Siestrzeń.

7. Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żabia Wola na lata 2004 - 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków na niektóre świadczenia pomocy społecznej.

13.Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania i uzupełnienia nazw ulic w m. Musuły, Osowiec i Wycinki Osowskie. 15.Zgłaszanie interpelacji.

16.Sprawy różne i wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.

 

 

Załączniki:
Uchwała nr 53/2004 w sprawie nadania i uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Musuły, Osowiec i Wycinki Osowskie.315 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/2004188 KB
Uchwała nr 52/2004 w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.26 KB
Uchwała nr 51/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia pomocy społecznej33 KB
Uchwała nr 50/2004 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.40 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 49/2004317 KB
Uchwała nr 49/2004 w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli102 KB
--- Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2004 [plik spakowany WinRAR]MB
Uchwała Nr 48/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2013390 KB
--- Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 47/2004560 KB
--- Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47/2004347 KB
--- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 47/2004150 KB
--- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 47/2004148 KB
--- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/2004120 KB
Uchwała Nr 47/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok169 KB
Uchwała Nr 46/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych w budżecie gminy w latach 2005 - 2006 na finansowanie inwestycji p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie" oraz "Budowa infrastruktury informatycznej Gminy Żabia Wola".263 KB
Uchwała Nr 45/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2004r. dotyczącej poręczenia pożyczki.179 KB
Uchwała Nr 44/2004 w sprawie rozpoznania skargi wniesionej do Regionalnej Izby Obrachunkowej na opieszałość Wójta Gminy w zakresie przeznaczenia działek rekreacyjnych w Siestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe.289 KB