artykuł nr 1

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2019

artykuł nr 2

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2018

artykuł nr 3

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2017

artykuł nr 4

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2016

artykuł nr 5

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA ZA ROK 2015