artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

LXIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 1 marca 2023 r. w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

UCHWAŁA PODJĘTA NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

LXII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 lutego 2023 r. w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

LXI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 25 stycznia 2023 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.