artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

XVII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 18 grudnia 2019 r. (wznowienie obrad w dniu 30 grudnia 2019 r.) w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

XVI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

XV Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 30 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 4

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

XIV Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 12 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. W obradach udział wzięło 11 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 5

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

XIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 7 sierpnia 2019 r. w sali Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 10 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.