artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

zmieniające załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2017 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 1.1/2019 Wójta Gminy Żabia Wola...

mieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty ds. realizacji strategii Gminy.
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z...

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

o zmianie Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.