artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Skuły (w rejonie ulic: Północnej, Kukułki, Lazurowej, Mszczonowskiej)
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie w czasie jego nieobecności
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach w przypadku jego nieobecności
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, w przypadku jego nieobecności
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola „Leśna Kraina” w Żabiej Woli w czasie jego nieobecności