artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki alkoholowej.
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag zlożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

 w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2016 r.
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 4/2016 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2016 r.