artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 29 WRZEŚNIA 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 29 września 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Sprawy różne i wolne wnioski;
 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę udziału w nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie gm. Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Wycinki Osowskie gm. Żabia Wola;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola;
 17. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutów Sołectwom z terenu Gminy Żabia Wola;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie Żabia Wola;
 20. Wykonanie Budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.;
 21. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 22. Interpelacje radnych;
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 24. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 29 września 2015 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 68/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej256 KB
UCHWAŁA Nr 67/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika146 KB
UCHWAŁA Nr 66/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola139 KB
UCHWAŁA Nr 65/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola136 KB
UCHWAŁA Nr 64/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Wycinki Osowskie gm. Żabia Wola139 KB
UCHWAŁA Nr 63/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę udziału w nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie gm. Żabia Wola137 KB
UCHWAŁA Nr 62/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły306 KB
UCHWAŁA Nr 61/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik809 KB
UCHWAŁA Nr 60/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015MB
UCHWAŁA Nr 59/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola401 KB
UCHWAŁY od Nr 70/XII/2015 do Nr 101/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutów Sołectwom z terenu Gminy Żabia Wola22 B
UCHWAŁA Nr 69/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola225 KB
UCHWAŁA NR 101/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żelechów12 MB
UCHWAŁA NR 100/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabia Wola12 MB
UCHWAŁA NR 99/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaręby12 MB
UCHWAŁA NR 98/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wycinki Osowskie12 MB
UCHWAŁA NR 97/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Władysławów12 MB
UCHWAŁA NR 96/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica-Wieś12 MB
UCHWAŁA NR 95/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica B12 MB
UCHWAŁA NR 94/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słubica A12 MB
UCHWAŁA NR 93/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Skuły12 MB
UCHWAŁA NR 92/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Siestrzeń12 MB
UCHWAŁA NR 91/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piotrkowice12 MB
UCHWAŁA NR 90/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Zarębskie12 MB
UCHWAŁA NR 89/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pieńki Słubickie12 MB
UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Petrykozy12 MB
UCHWAŁA NR 87/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec Parcela12 MB
UCHWAŁA NR 86/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowiec12 MB
UCHWAŁA NR 85/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów-Towarzystwo12 MB
UCHWAŁA NR 84/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanów12 MB
UCHWAŁA NR 83/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Oddział12 MB
UCHWAŁA NR 82/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Musuły12 MB
UCHWAŁA NR 81/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lasek12 MB
UCHWAŁA NR 80/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń-Towarzystwo12 MB
UCHWAŁA NR 79/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kaleń12 MB
UCHWAŁA NR 78/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jastrzębnik12 MB
UCHWAŁA NR 77/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Huta Żabiowolska12 MB
UCHWAŁA NR 76/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzymek12 MB
UCHWAŁA NR 75/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grzegorzewice12 MB
UCHWAŁA NR 74/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ciepłe12 MB
UCHWAŁA NR 73/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bukówka12 MB
UCHWAŁA NR 72/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bolesławek12 MB
UCHWAŁA NR 71/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bieniewiec12 MB
UCHWAŁA NR 70/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartoszówka12 MB
UCHWAŁA Nr 103/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw samorządów mieszkańców wsi w gminie Żabia Wola137 KB
UCHWAŁA Nr 102/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola204 KB