artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA W DNIU 24 LUTEGO 2015 r.

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 10 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.470.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pniewy;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lasek;
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie;
 13. Informacja o udzielonych ulgach zgodnie z uchwałą Nr 31/XLI/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2010 r.;
 14. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje radnych;
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 17. Sprawy różne i wolne wnioski;
 18. Zakończenie obrad.

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 24 lutego 2015 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr 9/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola /z załącznikami324 KB
UCHWAŁA Nr 10/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015 /z załącznikami571 KB
UCHWAŁA Nr 11/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.470.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego168 KB
UCHWAŁA Nr 12/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pniewy138 KB
UCHWAŁA Nr 14/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola /z załącznikami603 KB
UCHWAŁA Nr 13/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lasek, Ojrzanów, Huta Żabiowolska /z załącznikamiMB
UCHWAŁA Nr 15/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów /z załącznikami211 KB
UCHWAŁA Nr 16/V/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nabycia przez gminę udziału w nieruchomości gruntowej położonej w m. Zalesie gm. Żabia Wola135 KB