artykuł nr 1

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 16 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu...

II Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana Przez Komisarza Wyborczego w Warszawie na podstawie art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122 z późn. zm.), odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu...

I Sesja Rady Gminy Żabia Wola zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122, z późn. zm.), odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowani...
artykuł nr 4

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 28 października 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 5

Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 23 września 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.