artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Żabia Wola

 
Przewodniczący Rady Gminy Żabia Wola w VIII kadencji (2018 -2023)
Anna Marzena Filipowicz

Przewodniczący Rady Gminy Żabia Wola w sprawach skarg i wniosków, przyjmuje w piątki w godz. 14:00 – 16:00. Na spotkanie można umówić się za pośrednictwem pracownika Biura Rady – Pani Krystyny Janiszewskiej (pokój nr 5, tel.: 46 857 81 81 w. 33).

Pisma w sprawach skarg i wniosków zainteresowani mogą składać w kancelarii (pokój nr 3) lub umieszczać, w przystosowanej do tego celu skrzynce, znajdującej się na korytarzu w Urzędzie Gminy, bez konieczności osobistego spotkania z Przewodniczącym Rady.