artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - grudzień 2006

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - listopad 2006

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenie przedmiotu ich działania i składu osobowego36 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Żabia Wola21 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 205 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości37 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych z załącznikami198 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny27 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok33 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października 2006 r. 26 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola28 KB
--- Załącznik nr 4 - deklaracja na podatek rolny172 KB
--- Załącznik nr 3 - informacja w sprawie podatku rolnego59 KB
--- Załącznik nr 2 - deklaracja na podatek leśny72 KB
--- Załącznik nr 1 - informacja w sprawie podatku leśnego44 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych31 KB
--- Załącznik nr 5 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości67 KB
--- Załącznik nr 6 - deklaracja podatku od nieruchomości Żabia Wola112 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - listopad 2006