artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola -...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - październik 2006
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola -...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - wrzesień 2006
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sierpień/wrzesień 2006


artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - czerwiec 2006

Załączniki:
--- Załącznik do pojektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia - GMINNY PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA NA LATA 2006 – 2010 „ZDROWA GMINA”288 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia 25 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie w sprawie wydzierżawienia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej27 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Żabiej Woli22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. + załączniki45 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok30 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola zmieniająca uchwałę Nr 58/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.30 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Żabia Wola. + załącznik - Statut30 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.25 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - kwiecień 2006

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.27 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Żyrardowskiego o zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy.22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. /Musuły/22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. /Władysławów/22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. /Musuły/22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogi gminne.22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. /Musuły/32 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola /Żelechów/32 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie ustalenia trybu udzielania, podstawy obliczania i zasad rozliczania dotacji, dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne.37 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Siestrzeń i Żabia Wola 23 KB
--- Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy , dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2006 rok. - REGULAMIN146 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy , dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola na 2006 rok.29 KB
--- Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola - STATUT45 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola26 KB