artykuł nr 1

Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji

Przewodniczący Komisji

Magdalena Agnieszka Radomińska

Za-ca Przewodniczącego Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski

Członek KomisjiRoman Janusz Filarczyk

Członek Komisji

Anna Marzena Filipowicz

Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka

Członek Komisji

Tomasz Mieczysław Kujawa

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Roman Tomasz Olczak

Członek Komisji

Wanda Elżbieta Redestowicz

Członek Komisji

Mariusz Zbigniew Sztompka

Członek Komisji

Przemysław Paweł Wójcik


Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji – sprawy gminnej oświaty, edukacji publicznej, konsultacji społecznych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury, ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oraz sprawy kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy, komunikacji z mieszkańcami, upowszechniania idei samorządowej, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, współpracy z innymi samorządami oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;