artykuł nr 1

Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska

Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska

Przewodniczący Komisji

Przemysław Paweł Wójcik

Za-ca Przewodniczącego Komisji

Joanna Janoś

Członek KomisjiRoman Janusz Filarczyk

Członek Komisji

Anna Marzena Filipowicz

Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Norbert Marek Klimkowski

Członek Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka

Członek Komisji

Tomasz Mieczysław Kujawa

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski

Członek Komisji

Roman Tomasz Olczak

Członek Komisji

Magdalena Agnieszka Radomińska

Członek Komisji

Mariusz Zbigniew Sztompka


Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska – gospodarki finansowej gminy, źródeł dochodów i kierunków wydatków, strategii rozwoju, gospodarki mieniem komunalnym, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł unijnych i krajowych, działalności w zakresie telekomunikacji, sprawy ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i łowiectwa, odpadów komunalnych, działań antysmogowych, poprawienie funkcjonowania zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną, ochrony przyrody, zieleni gminnej i zadrzewień, melioracji, wspierania produkcji i zbytu zdrowej i ekologicznej żywności, rozwoju placów targowych oraz promocji gminy.