artykuł nr 1

Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Żabia Wola są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Żabia Wola dostępne są pod adresem:

https://transmisjaobrad.info

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Żabia Wola, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje "na żywo" z sali obrad.
W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne na oficjalnym kanale Urzędu Gminy Żabia Wola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagrania z obrad Sesji Rady Gminy Żabia Wola dostępne są pod adresem:

Sesje Rady Gminy Żabia Wola
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku transmisją z obrad Rady Gminy Żabia Wola

artykuł nr 2

Nagranie z XVII Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2019 r. (wznowienie obrad w dniu 30 grudnia 2019 r.)

artykuł nr 3

Nagranie z XVI Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.

artykuł nr 4

Nagranie z XV Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.

artykuł nr 5

Nagranie z XIV Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji w dniu 12 września 2019 r.