artykuł nr 1

Sprawozdanie z LX Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

LX Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 28 grudnia 2022 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z LIX Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

LIX Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 30 listopada 2022 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

Sprawozdanie z LVIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

LVIII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 9 listopada 2022 r. w sali Klubu Senior + w Żelechowie (Żelechów ul. Chełmońskiego 21). W obradach udział wzięło 12 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 4

Sprawozdanie z LVII Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

LVII Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 18 października 2022 r. w trybie zdalnym. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 5

Sprawozdanie z LVI Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

LVI Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 28 września 2022 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.