artykuł nr 1

Kontakt z Radą Gminy Żabia Wola

Kontakt z Radnymi Gminy Żabia Wola jest możliwy poprzez Biuro Rady:
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
Krystyna Janiszewska - stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
tel. 46 858 27 33
fax 46 858 27 12
biuro.rady@zabiawola.pl