artykuł nr 1

Apel i oświadczenie Radnego Gminy p. Krzysztofa Marczewskiego wygłoszone na sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 26 czerwca 2019 r.