artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2023 rok

Otwarta debata nad "Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2023 rok" zostanie przeprowadzona na Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 27 czerwca 2024 r. Osoby, które chcą wypowiedzieć się w sprawie raportu muszą, najpóźniej do 26 czerwca br. do godz. 16.00, złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2023"
artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2022 rok

Otwarta debata nad "Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2022 rok" zostanie przeprowadzona na Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 14 czerwca 2023 r. Osoby, które chcą wypowiedzieć się w sprawie raportu muszą, najpóźniej do 13 czerwca br. do godz. 16.00, złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Żabia Wola pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2022"
artykuł nr 3

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2021 rok

Otwarta debata nad "Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2021 rok" zostanie przeprowadzona na Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 czerwca 2022 r. Osoby, które chcą wypowiedzieć się w sprawie raportu muszą, najpóźniej do 27 czerwca br. do godz. 17.00, złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Żabia Wola pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2021"
artykuł nr 4

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2020 rok

Otwarta debata nad "Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2020 rok" zostanie przeprowadzona na Sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu  30 czerwca 2021 r.  Osoby, które chcą wypowiedzieć się w sprawie raportu muszą, najpóźniej do 29 czerwca br. do godz. 16.00, złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Żabia Wola pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2020
artykuł nr 5

Raport o stanie Gminy Żabia Wola za 2019 rok