artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i...

Posiedzenie Komisji budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli (Żabia Wola ul. Warszawska 27).
artykuł nr 2

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym.
artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji planowania przestrzennego i...

Posiedzenie Komisji planowania przestrzennego i inwestycji Rady Gminy Żabia Wola odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli (Żabia Wola ul. Warszawska 27).
artykuł nr 4

Posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i...

Posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji Rady Gminy Żabia Wola odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli (Żabia Wola ul. Warszawska 27).
artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji planowania przestrzennego i...

Posiedzenie Komisji planowania przestrzennego i inwestycji Rady Gminy Żabia Wola odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. UWAGA ZMIANA MIEJSCA POSIEDZENIA: posiedzenie odbędzie się w sali Domu Kultury w Żabiej Woli (Żabia Wola ul. Warszawska 27)