artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka

Za-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członek Komisji

Roman Janusz Filarczyk

Członek KomisjiJoanna Janoś
Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Tomasz Mieczysław Kujawa

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skierowane do Rady:

  • skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  • wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
  • petycje w rozumieniu ustawy o petycjach.