artykuł nr 1

Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Żabia Wola są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Żabia Wola dostępne są pod adresem:

http://stream.e-poltel.pl/ug_zabia_wola_live.html

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Żabia Wola, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje "na żywo" z sali obrad. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne na oficjalnym kanale Urzędu Gminy Żabia Wola na YouTube.

Sesje Rady Gminy Żabia Wola (VIII kadencja)