artykuł nr 1

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

IV Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

III Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 r. w sali Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

Sprawozdanie z II Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

II Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji odbyła się w dniu 5 grudnia 2018 r. w sali Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 4

Sprawozdanie z I Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII...

I Sesja Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r.
artykuł nr 5

Sprawozdanie z XXXVII Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 25 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.