artykuł nr 1

Sprawozdanie z XXIII Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 20 grudnia  2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z XXII Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 3

Sprawozdanie z XXI Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 25 października 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 4

Sprawozdanie z XX Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 27 września 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
artykuł nr 5

Sprawozdanie z XIX Sesji Rady Gminy Żabia Wola...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.