artykuł nr 1

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Żabia Wola od 7 maja 2018 r. do 8 maja 2021 r.