artykuł nr 1

Wykaz udzielonych ulg w roku 2020

artykuł nr 2

Wykaz udzielonych ulg w roku 2019

artykuł nr 3

Wykaz udzielonych ulg w roku 2018

artykuł nr 4

Wykaz udzielonych ulg