artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2003 rok