artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

 

Podstawa prawna
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

Ustawy do pobrania
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf
Ordynacja podatkowa.pdf