artykuł nr 1

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Żabia Wola za 2019 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminy Żabia Wola i Urzędu Gminy Żabia Wola za 2019 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie za III kwartał 2019 r.