artykuł nr 1

Bilans skonsolidowany za 2018 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Żabia Wola za 2018 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminy Żabia Wola i Urzędu Gminy Żabia Wola za 2018 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.