artykuł nr 1

Referat Finansowo-Podatkowy

Referat znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli (wejście od ulicy Wiejskiej 2f)

Do zadań Referatu Finansowo-Podatkowego należą:
1. Budżet
2. Podatki
3. Płace
4. Kadry

Ewa Firek-Adamska
Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego 

pokój nr 7,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 17
tel. (46) 858 27 17

Elżbieta Lubańska
inspektor 

pokój nr 2, 
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 22
tel. (46) 858 27 22
e.lubanska@zabiawola.pl
Zadania: 
- Opłaty lokalne za pobór wody, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, VAT.

Anna Szamburska
inspektor 

pokój nr 3, 
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 18
tel. (46) 858 27 18
a.szamburska@zabiawola.pl
Zadania:
- Księgowość analityczna na kontach ewidencyjnych podatników: osób fizycznych oraz osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Iwona Opaczyńska 
inspektor

pokój nr 2,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 32
tel. (46) 858 27 32
i.opaczynska@zabiawola.pl
Zadania:
- Prowadzenie spraw w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań własnych jst (dotacje, pożyczki, kredyty, środki unijne itp.).

Justyna Olejnik
podinspektor

pokój nr 2,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 32
tel. (46) 858 27 32
j.olejnik@zabiawola.pl
Zadania:
- Płatności bezgotówkowe, opłaty lokalne: wzrost wartości nieruchomości, opłata adiacencka.

Ewa Karp
inspektor 

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 18
tel. (46) 858 27 18
e.karp@zabiawola.pl
Zadania:
- Podatki lokalne osoby fizyczne i os. prawne.

Kamila Pakuła
inspektor

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 18
tel. (46) 858 27 18
k.pakula@zabiawola.pl
Zadania: 
- Podatki lokalne osoby fizyczne i os. prawne.

Aneta Przybylska
inspektor

pokój nr 3,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 28
tel. (46) 858 27 28
a.przybylska@zabiawola.pl
Zadania: 
- Podatek od środków transportowych, egzekucja, Gminna Spółka Wodna - księgowość.

Jolanta Olczak
inspektor 

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 20
tel. (46) 858 27 20
j.olczak@zabiawola.pl
Zadania:
- Księgowość budżetowa Organu i Jednostki Urzędu Gminy.

Anna Chmiel
inspektor 

Sala Obsługi
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 42
tel. (46) 858 27 42
a.chmiel@zabiawola.pl
Zadania: 
- Informacja ogólna, egzekucje.

Alicja Perzyna
inspektor

pokój nr 1,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 20
tel. (46) 858 27 20
a.perzyna@zabiawola.pl
Zadania: 
- Sprawozdawczość.