artykuł nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Reszka
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
pokój nr 15,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36


Agnieszka Janowiec
podinspektor
pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36