artykuł nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej

Małgorzata Reszka

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
pokój nr 15,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36

Agnieszka Janowiec
podinspektor
pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 36
tel. (46) 858 27 36

Marcin Niebrzydowski
podinspektor
pokój nr 14,
tel. (46) 858 27 00 nr wewnętrzny 34
tel. (46) 858 27 34