główna zawartość
artykuł nr 1

FP.210.9.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Referacie Rozwoju i Gospodarki.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 10:00.

Formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://www.zabiawola.pl/1257,rekrutacje-na-wolne-stanowiska?tresc=9858


Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Oświadczenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze294 KB