główna zawartość
artykuł nr 1

FP.210.7.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2020 r. do godz. 10:00.