główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie w sprawach utraty, uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem).

Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.
Twój dowód osobisty został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia na policji.

Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić swój dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

Sprawdź, jak to zrobić — Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-dowodu-osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić:
• posiadacz dowodu osobistego;
• rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

Wymagane dokumenty:

- w urzędzie:

• formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, (jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w urzędzie) ,

• dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,

• inny dokument stwierdzający tożsamość np. Paszport.

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

- przez internet:

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet, ale musisz mieć profil
zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Zgłoszenie musisz przesłać do urzędu gminy, który wydał Ci dowód osobisty.  

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu zgłoszenia Twój dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś w urzędzie - otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś przez internet - zaświadczenie zostanie Ci wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym musisz przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłałeś zgłoszenie.

Jeśli utraciłeś dowód w wyniku przestępstwa i zgłosiłeś to Policji, nie musisz już zgłaszać tego w urzędzie. Twój dowód osobisty zostanie unieważniony.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Jeżeli podejrzewasz, że twoje dane osobowe zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) w pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania i odbierz potwierdzenie, że dokonałeś takiego powiadomienia. Z takim potwierdzeniem możesz zgłosić fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) w urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód.

Dowód osobisty zostanie także unieważniony, gdy przedłożysz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

 

Podstawa prawna
• Ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl