e-Urząd

Co to jest ePUAP Adres: https://epuap.gov.pl
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Profil zaufany (eGo) Adres: https://pz.gov.pl
To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy on jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych.
Takimi portalami są między innymi:
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
- Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
- Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- Serwis OBYWATEL.GOV.PL
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.
 

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych Urzędu Gminy Żabia Wola wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych, (adresy w formie identyfikatora URI):
/zabiawola/skrytka
/zabiawola/SkrytkaESP

- Akceptowane formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do formularza ESP: doc, docx, rtf, odt, txt, ods, pdf, png, jpg (jpeg), svg, tif (tiff), xls, xlsx, xml, zip.
- Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: 500 MB,
- Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny: CD, DVD,
- Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: CD,

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany złożyć pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem ePUAP korzystają z Katalogu Spraw.

 

Przykładowe e-usługi dostępne na platformie ePUAP lub w serwisie obywatel.gov.pl przy zastosowaniu profilu zaufanego (eGo):
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego *
- Ewidencja ludności (meldunki)
- Dowody osobiste (wnioski o dowód, wnioski o unieważnienie dowodu)
- Urząd Stanu Cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego)
- Dopisanie do spisu wyborców
- Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
- Skreślenie z rejestru wyborców
- Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Systemy informacji przestrzennej:
- Mapa Gminy - GEO-SYSTEM
- Portal Mapowy - wrotamazowsza
- Geoportal

Informacje podatkowe przez Internet:
- ePODATKI
Usługa e-Podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec gminy zobowiązaniach finansowych.

 

* Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
- organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.