główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zamontowanie drewnianych bram (ilość 2 szt. wymiary szer. 2,50 m x wys. 2,50 m oraz szer. 3,50 m x wys. 3,50 m) wejściowych na teren Lasku Żabiowolskiego oraz wykonanie napisów (treść wskazana przez Zamawiającego) na bramie wejściowej dla realizacji projektu "Ścieżka edukacji przyrodniczo - leśnej i zdrowego stylu życia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013, Oś 4 Leader Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju