główna zawartość
artykuł nr 1

RI.271.2.11.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wprowadzenia zmian rozwiązań funkcjonalno - użytkowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych w posiadanej dokumentacji projektowej „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi"

Oferty należy składać w terminie do 04.09.2020 r., godzina: 10:00