główna zawartość
artykuł nr 1

RI.271.2.4.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, w terminie: do 05.08.2020 r., do godz. 10.00.