główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 23 czerwca 2020 roku.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Żabia Wola.
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym przesłać na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2020 roku do godziny 16:00.