główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy żabia Wola ogłasza ustny rzetarg nieograniczonego na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości o pow. 500 m 2 w tym 74,70m2 powierzchni zabudowanej położonej w Żabiej Woli przy ul. Wiejskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/1.

 Wójt Gminy Żabia Wola

  ul. Główna 3

   96-321Żabia Wola

powiat grodziski, woj. mazowieckie

 Żabia Wola dnia 28.11.2006r

 

O g ł o s z e n i e

 

 Wójt Gminy Żabia Wolaogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomościo pow. 500 m2  w tym 74,70m2powierzchni zabudowanej położonej wŻabiej Woli przy ul. Wiejskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/1.  

Zabudowana nieruchomość oddana zostanie w dzierżawęna potrzeby lecznicy dla zwierząt na okres 3 lat.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi brutto6.00zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku oraz 0,60zł za 1 m2 powierzchni gruntu.

Powyższa stawka nie obejmuje kosztówzużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania oraz usuwania odpadów związanychz prowadzeniem działalności.

Koszty związane z adaptacją lokalu dozamierzonej działalności ponoszone przez najemcę nie będą zaliczone na poczetczynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2006r. o godz. 10 00

 wUrzędzie Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3 w sali konferencyjnej.

Szczegółowychinformacji w sprawie przetargu udziela p. Agnieszka Karkulak pok. 12, lub pod numerem telefonu 046 857 81 81.

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursulub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

 Wójt Gminy Żabia Wola

 Halina Wawruch