główna zawartość
artykuł nr 1

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Bartoszówka gmina Żabia Wola oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/11 o powierzchni 1167 m2 za cenę wywoławczą 31 322,00zł.

Żabia Wola 28.09.2005 r.

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w m. Bartoszówka  gmina Żabia Wola oznaczonej numerem ewidencyjnym  85/11 o powierzchni 1167m2  za cenę wywoławczą 31 322,00zł

 

Przetarg  odbędzie się 3 listopada  2005 roku w sali  nr 4,  Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ul. Głównej  3,  o  godz.  900  .  

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest  w KW PL1Z/00049383/5  w Wydziale Ksiąg Wieczystych,  Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej  należy wpłacić  najpóźniej  do 29 października  2005 r. na konto  BS Nadarzyn O/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003 lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone  przez osobę, która  wygra przetarg  zostanie zaliczone  na poczet  ceny nabycia, w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu. Szczegółowe informacje  dotyczące przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli,  pokój nr 12 tel. 046/ 857 82 24. lub pod adresem: urzad@zabiawola.pl Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest  również na stronie internetowej urzędu www.zabiawola.pl