główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Józefinie

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
z siedzibą: Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola

w składzie:
1) Magdalena Agnieszka Radomińska - Przewodniczący
2) Marcin Zenon Czora - Zastępca Przewodniczącego
3) Izabela Batory - Członek
4) Mirosława Ewa Laskowska - Członek
5) Urszula Laskowska - Członek
6) Joanna Olszewska - Członek
7) Marzena Cecylia Pytlak - Członek
informuje, że w dniu głosowania 13 września 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6:00

Przewodnicząca Komisji
/-/ Magdalena Radomińska