główna zawartość
artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 1962/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 1962/2020
Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Żabia Wola

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje:

czytaj treść