główna zawartość
artykuł nr 1

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wydział/Jednostka prowadząca:
Ewidencja Ludności
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3

Wymagane dokumenty:
Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.
Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 11 października 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:
dowód osobisty lub paszport;
wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
pokój nr 1

Opłaty:
Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia:
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców,

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 
 

Tryb odwoławczy:
Brak.